ประกาศการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย. 2561     
  การรับนักศึกษาแบบใหม่ (TCAS)
  คู่มือระบบบริการการศึกษา(ESS)
  คู่มือการใช้งานนักศึกษาใหม่
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับอาจารย์
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับนักศึกษา
  คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ESS
  คู่มือการขอเอกสาร Online
  เมนูหลัก
  ปฏิทินการศึกษา
  ระเบียบ/ประกาศต่างๆ
  กำหนดรหัสวิชา
  ปวส.
  ปริญญาตรี
  ปริญญาตรี ฉบับที่ 2
  การพัฒนาหลักสูตร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  เอกสารวิชาการ
  เอกสาร มคอ.2
  เอกสาร มคอ.1
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร
  คู่มือการจัดทำหลักสูตร
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  71
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  877
  เยี่ยมชมปีนี้ :  877
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,317
  IP :  34.203.213.116
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวมยุรี ฤทธิ์ไชย
  นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุวิภา ยอดแก้ว
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปิยะพงศ์ อิสรนุวัฒน์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา
  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางปิยะฉัตร โยธารินทร์
  นักวิชาการสถิติ
นางสาวดวงเดือน บุญใหญ่
  เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
นายสนามชัย บริบูรณ์
  นักวิชาการสถิติ
นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา
  นักวิชาการศึกษา
มีข้อมูลทั้งหมด  8  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1